Chcedźa jasnosć wo brunicy

srjeda, 04. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zo Vattenfall swoju brunicowu spartu čěskemu koncernej EPH předa, je mjeztym jasne. Slepjanska gmejna a jeje wobydlerjo pak maja nětko ćim wjace wotewrjenych prašenjow.

Slepo (AK/SN). Wo přichodźe brunicoweje jamy Wochozy II chcedźa wobydlerjo Slepoho a tamniša gmejna bórze jasnosć měć. „Wo dalewjedźenju jamy dyrbi so ručež móžno rozsudźić“, podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera na posedźenju gmejnskeje rady. „Tuchwilna situaciju płaći nas wjele čuwow, předewšěm staršich ludźi, kotřiž chcedźa jako přesydlency znowa twarić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND