Hdźež meja nawječor padnje

pjatk, 06. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Koslowčenjo hotuja so na jubilejne 30. mejemjetanje – a dopominaja so

Koslow (JK/SN). W Koslowje meja stajnje hakle nawječor padnje. A to budźe tež při jubilejnym 30. mejemjetanju zajutřišim, njedźelu, tak. Tradicionalny nałožk mejestajenja a -mjetanja je so w Koslowje zajimawje wuwił. Na tu a tamnu po­dawiznu minjenych 30 lět wě so Gabriela Lebzyna jara derje dopomnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND