Wosebite wužadanje wjesnjanam

štwórtk, 19. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na twarnišću Lutobčanskeho wjesneho puća: twarski nawoda Ringo Linke, mašinist  Edgar Koch a Andreas Kunze (wotprawa)  Foto: Heinz Noack Na twarnišću Lutobčanskeho wjesneho puća: twarski nawoda Ringo Linke, mašinist Edgar Koch a Andreas Kunze (wotprawa) Foto: Heinz Noack
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND