Hala hłowny, ale nic jenički projekt

pjatk, 20. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (SN/MWj). Lětuši hospodarski plan je Worklečanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Z tym móža nětko swoje planowane inwesticije zwoprawdźić. Te drje poćahuja so hłownje na wobšěrne ponowjenje sportoweje hale, ale nic jenož, rozłoži wjesnjanosta Franc Brusk (CDU).

Dochodam 1,84 milionow eurow napřećo steja wudawki 2,06 milionow eurow. Deficit nastanje wotpisanjow dla. „Bolostnej“ mjenuje wjesnjanosta wo­krjesny wotedawk 320 000 eurow a podźěl za zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe we wobjimje 164 000 eurow. Zadołženje gmejny je moderatne. Tuchwilu wučinja wone 107 eurow na wobydlerja. Dokelž bjeru za ponowjenje sportownje 180 000 eurow kredita, rozrosće zadołženje na 262 eurow na wobydlerja.

Nimo hale we wobjimje 1,05 milionow eurow wudadźa na přikład 25 000 eurow za nowe wohnjowoborne wuhotowanje, 20 000 eurow za ponowjenje puća, za 15 000 eurow připrawja při šuli parkowanišćo, za 9 000 eurow twarja nowe wobłoženje we wyšej šuli a za 3 500 eurow kładu špundowanje w zakładnej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND