Wjace městna, hač sej mysliš

pjatk, 20. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) a architekt Marko Dźisławk (wotprawa) staj sej tele dny na twarnišću noweje Chróšćanskeje pěstowarnje nadrobnosće dalšich twarskich dźěłow dorěčałoj. Foto: Marian Wjeńka Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) a architekt Marko Dźisławk (wotprawa) staj sej tele dny na twarnišću noweje Chróšćanskeje pěstowarnje nadrobnosće dalšich twarskich dźěłow dorěčałoj. Foto: Marian Wjeńka

Tuchwilu sobu najzajimawše twarnišćo dwurěčneje kónčiny je bjezdwěla nowa Chróšćanska pěstowarnja. Wonkownje napadnje trochu njezwučena forma domu,­ nutřka pak spjelnja wón zajimawe­ funkcije. Serbske Nowiny su so po twarnišću trochu rozhladowali.

Chrósćicy (SN/MWj). Pěstowarnja njeje jednoswójbny dom. Při planowanju „Chróšćan kołća“ měješe architekt Marko Dźisławk tuž wjace swobody; a što je při tym wuskočiło, je na kromje Chrósćic hižo­ wočiwidne. Płona třěcha a lute „kulojte róžki“ su wonkowne znamjo noweho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Wjesnjanosće Markej Klimanej (CDU) so tale forma runje tak lubi kaž wjetšinje gmejnskich radźićelow. Wothladajo wot maličkosćow njejsu wo cyłkownym koncepće dołho diskutowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND