Dobry wothłós na premjeru při Miłočanskej skale

wutora, 24. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto zahrodkarjow je minjenu sobotu při Miłočanskej skale rostliny měnjało a sej někotružkuli žadnostku sobu domoj wzało.  Foto: Helmut Schippel Tójšto zahrodkarjow je minjenu sobotu při Miłočanskej skale rostliny měnjało a sej někotružkuli žadnostku sobu domoj wzało. Foto: Helmut Schippel

Měnjensku bursu rostlin chcedźa na kóždy­ pad wospjetować

Miłoćicy (HS/SN). Přewšo zadanił je so wopyt prěnjeje měnjenskeje bursy rostlin minjenu sobotu při Miłočanskej skale. Tam běchu so čłonojo towarstwa Kamjenjak kaž tež Njebjelčanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa na tele zarjadowanje derje přihotowali a poskićachu wulku ličbu korjeninowych a zeleninowych rostlin, zo bychu je z druhimi měnjeli. Někotryžkuli wopytowar bě hižo w měrcu na měnjenskej bursy za symjo w Njebjelčicach pobył. Nětko přinjesechu woni zbywace rostliny ze swojeje zahrodki. Mjez nimi běštaj Christina a Beno Čornakec z Chrósćic. Jeju mjedonka je tež lětsa zaso chětro narostła. Ně­kotre jeje wubitki je sej Rynčec swójba z Wojerec sobu wzała a chce je nětko w swojej zahrodce w Nižej Wsy zesadźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND