Krótkopowěsće (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźija w Delnjej Łužicy

Choćebuz. Serbski sydlenski rum w Braniborskej móhł so bórze powjetšić. Serbska rada w Podstupimskim krajnym sejmje je wčera wo to prosyła pruwować, hač njeměłoj so tež Wjelcej a gmejna Kopańce pola Choćebuza do serbskeho sy­dlenskeho ruma přiwzać. Po słowach rady runje tak kaž Domowiny je tam dosć rěčneje a kulturneje substancy.

Biografija Brězana jako e-book

Budyšin. K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana předleži w LND prěnja wobšěrna biografija k jeho žiwjenju a tworjenju „Jurij Brězan – Leben und Werk“. Přidatnje k wjazanej knize poskićeja w internetnych wobchodach wudaće nětko tež jako e-book. W knize wěnuje so literarny wědomostnik prof. dr. Dietrich Šołta na podawki bohatemu žiwjenju wuspěšneho spisowaćela.

Sakska přistaji wučerjow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND