Nowa stawnica powołana

pjatk, 27. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wot klětušeho zhromadny stawniski wobwod z Malešecami

Wulka Dubrawa (CK/SN). Kónc awgusta stawnica Anita Schaft Wulkodubrawske gmejnske zarjadnistwo wopušći. Dokelž su stawnistwowe naležnosće winowatostny nadawk, ma so gmejna wo narunanje starać. Tohodla je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju Alin Brötzmann za nowu stawnicu powołała. 29lětna z Budyšinka dźěła wot lěta 2014 w Malešanskim gmejnskim zarjadni­stwje. W měrcu je swoju kwalifikaciju jako stawnica zakónčiła a je wot apryla jako tajka w Malešecach powołana. Nachwilnje hač do kónca lěta wona tónle nadawk tež we Wulkej Dubrawje přewo­zmje. Najskerje w juliju změje swoje prěnje wěrowanje na Minakałskim hrodźe, młody por pak termin hišće wobkru­ćił njeje. Pola nawodnicy Malešanskeje Witaj­-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ je so Alin Brötzmann mjeztym za zakładny kurs serbšćiny přizjewiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND