Boja so wo čistu wodu

pjatk, 03. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z wobydlerjemi wo škodach njewjedra a wo škitnych naprawach rěčeli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Po hoberskich škodach, kotrež je wulka woda we wječornych hodźinach 23. meje w Swinjarni zawostajiła, so wobydlerjo prašeja, hač móža ze swojich studnjow hišće pitnu wodu brać. Wjes mjenujcy njeje centralnej syći za pitnu wodu přizamknjena, ale kóždy statok ma swójsku studnju. Hač je woda hišće čista dosć, drje budu wjesnjenjo nětko přepruwować dać dyrbjeć. Tole bě wšitko přesahowaca tema wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND