B 156 budźe dale ponowjena

srjeda, 08. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bluń (JoS/SN). Wotrězk zwjazkoweje dróhi B 156 přez Bluń chcedźa lětsa po dołhosći 350 metrow dospołnje ponowić. Projekt předstajichu wčera wjesnjanam. Je to wotrězk mjez wotbočku na Parcowsku dróhu hač k zajězdej na zawod agrarneje towaršnosće Holanski kraj. To wšak je chětro sensibelne twarnišćo, dokelž steja chěže jara blisko k pućej.

Twarski čas chcedźa na šěsć tydźenjow wobmjezować, a to w času lětnich prózdnin. Nadawk přewzała je hłubokotwarska firma Richard Schulz z Carneho Gozda (Schwarzheide), zdźěli Horst Alte z Kulowskeho inženjerskeho běrowa. „Smy za twar wědomje prózdniny wuzwolili, tak zo so na šulski wobchad njewu­skutkuje“, wón rozjasni. B 156 wostanje w tym času dospołnje zawrjena. Za busy su wosebite rjadowanja z wokołopućom planowane. Tuchwilu wot Vattenfalla zawrjeny puć do směra na Wjelcej, Pr­ožym,­ Gózdź (Alt-Haidemühl) a Terpje budźe kónc tydźenja zaso wobjězdźomny. Hewak powjedźe wobchad přez Wojerecy­.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND