B 156 budźe dale ponowjena

srjeda, 08. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bluń (JoS/SN). Wotrězk zwjazkoweje dróhi B 156 přez Bluń chcedźa lětsa po dołhosći 350 metrow dospołnje ponowić. Projekt předstajichu wčera wjesnjanam. Je to wotrězk mjez wotbočku na Parcowsku dróhu hač k zajězdej na zawod agrarneje towaršnosće Holanski kraj. To wšak je chětro sensibelne twarnišćo, dokelž steja chěže jara blisko k pućej.

Twarski čas chcedźa na šěsć tydźenjow wobmjezować, a to w času lětnich prózdnin. Nadawk přewzała je hłubokotwarska firma Richard Schulz z Carneho Gozda (Schwarzheide), zdźěli Horst Alte z Kulowskeho inženjerskeho běrowa. „Smy za twar wědomje prózdniny wuzwolili, tak zo so na šulski wobchad njewu­skutkuje“, wón rozjasni. B 156 wostanje w tym času dospołnje zawrjena. Za busy su wosebite rjadowanja z wokołopućom planowane. Tuchwilu wot Vattenfalla zawrjeny puć do směra na Wjelcej, Pr­ožym,­ Gózdź (Alt-Haidemühl) a Terpje budźe kónc tydźenja zaso wobjězdźomny. Hewak powjedźe wobchad přez Wojerecy­.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND