Wizija wulke wužadanje była

srjeda, 08. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Pawoł Šołta za tejku swojeho hosćenca w Ralbicach, hdźež njemóžeš jenož derje pojěsć, ale tež kehelować  Foto: Alfons Handrik Pawoł Šołta za tejku swojeho hosćenca w Ralbicach, hdźež njemóžeš jenož derje pojěsć, ale tež kehelować Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). K mało wjesnym hosćencam w Delanach słuša tón Šołćic swójby w Ralbicach. Po přewróće Pawoł Šołta z mandźelskej Marju wo tym rozmyslowaše, na městnje swójskeho zahrodnistwa natwarić kehelernju. Spočatnu wiziju zwoprawdźić wšak wopokaza so jako wulke wužadanje. Bjez spěchowanskich srědkow daštaj so do dźěła, a tam, hdźež stejachu wot lěta 1981 rostlinarnje, natwarištaj modernu kehelernju z dwěmaj čaromaj. Na městnje něhdyšeje hródźe nasta přijomnje wuhotowana hóstna stwa, kotrejž přizamkuje so swjedźenska stwa za něhdźe 50 ludźi. Po dźěłapołnymaj lětomaj móžeštaj wonaj krótko do hód 1999 prěnich hosći witać. Bě to lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy, kotraž­ swoju adwentničku swjećeše. Spěšnje rozšěri so powěsć, zo móžeš w nowym Ralbičanskim hosćencu derje pojěsć a so zabawjeć. Marju Šołćinu sej mjeztym jako wuběrnu kucharku chwala, hdyž swjeća tam slěborny abo złoty kwas, narodniny a dalše swjedźenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND