Prěni raz lěs a drjewo w srjedźišću swjedźenja

štwórtk, 09. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Thomas Freund je w Rěčicach hižo z motorskej piłu drjewjaneho žorawja rězbarił. Njedźelu budźe wón tam znowa z hosćom. Foto: Marion Gierth Thomas Freund je w Rěčicach hižo z motorskej piłu drjewjaneho žorawja rězbarił. Njedźelu budźe wón tam znowa z hosćom. Foto: Marion Gierth

Rěčicy (SN). Dokelž so z drjewom zwisowace temy a móžnosće wužiwanja drjewa derje do kulisy Rěčičanskeho Erlichtec dwora z jeho kładźitymi chěžemi hodźa, wuhotuja tam njedźelu, 12. junija, prěni raz drjewowy a lěsny swjedźeń. Cyły dźeń móža so zajimcy wo wuznamje drjewa wobhonić a sej wobhladać, na kak rozdźělne wašnje móžeš tule surowiznu wužiwać.

Na stejnišću k sobučinjenju Katrin Lattermann­ z wokrjesneho lěsniskeho zarjada rozłoži, kotry wuznam strowy lěs za čłowjeka ma. Konje Schmidtec swójby z Dubca (Daubitz) móžeš při ćahanju drjewjanych zdónkow wobkedźbować a potom widźeć, kak Wolfgang Krone z Kodersdorfa zdónki w swojim mobilnym rězaku na deski rozrěza. Kulturna kupa Einsiedel wustaja wjacore fantazijepołne modele hrajkanišćow, štomowych domow a skulpturow, kotrež su po cyłej Europje požadane. Runje tajki eksportny šlager z regiona běchu něhdy drjewjane twary Nišćanskeje firmy Christoh & Unmack, wo čimž rozprawja pućowanska wustajeńca w Rěčičanskej kolesowanskej bróžni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND