Wohnjowoborny dorost zaručeny

póndźela, 13. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Młodźi Ralbičanscy wobornicy wčera demonstrowachu, kak zamóža při hašenju z wohnjowobornej techniku wobchadźeć.  Foto: Alfons Handrik Młodźi Ralbičanscy wobornicy wčera demonstrowachu, kak zamóža při hašenju z wohnjowobornej techniku wobchadźeć. Foto: Alfons Handrik

Z mnohimi hosćimi z delanskich wsow swjećachu kameradojo Ralbičanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory wčera dźesaćlětny jubilejny swjedźeń natwara noweje gratownje.

Ralbicy (aha/SN). Nahladny objekt, kotryž płaćeše před lětdźesatkom z přetwarom stareje šule něhdźe 380 000 eurow, skedźbnja na swislach z wulkim serbskim napisom na serbskosć Ralbičanskeje wobory. Nimo woponow gmejny Ralbicy-Róžant a Sakskeho wohnjowoborneho zwjazka wupřestrěwa tam wšěm widźomnje swj. Florian, patron wobornikow, swoju škitacu ruku. Hižo po dopołdnišej wulkej Božej mši, na kotrejž so wjacori kameradojo we wohnjowobornej drasće wobdźělichu, podachu so z wosadnym fararjom Šćěpanom Delanom a ministrantomaj do gratownje wobory. Farar gratownju požohnowa a wupraji wobornikam připóznaće za jich njese­bične skutkowanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND