Přisahu tež w maćeršćinje złožił

wutora, 14. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dawid Statnik (wotlěwa) a Stefan Rjeda wčera w Budyskim sejmiku  Foto: Axel Arlt Dawid Statnik (wotlěwa) a Stefan Rjeda wčera w Budyskim sejmiku Foto: Axel Arlt

Změna mandata Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa (SWZ) w Budyskim wo­krjesnym sejmiku: Wjelelětneho radźićela SWZ Stefana Rjedu je wokrjesny sejmik wčera z tohole čestnohamtskeho zastojnstwa wuwjazał. Jako jeho naslědnik bu Dawid Statnik spřisahany. Kaž Rjeda přisłuša tež wón frakciji Swobodnych wolerjow.

Budyšin (SN/at). Posledni raz je Stefan Rjeda z Pančic-Kukowa wčera jako wo­krjesny radźićel SWZ do wulkeje žurle Budyskeho krajnoradneho zarjada zastupił. Ze starobnych přičin bě 70lětny wo wuswobodźenje ze zastojnstwa prosył. Na jeho dotalnym městnje steješe hišće taflička z jeho mjenom, pódla njeje hižo ta z mjenom naslědnika Dawida Statnika. Předsyda Domowiny bě při wólbach wokrjesneho sejmika 2014 za Serbske wolerske zjednoćenstwo druhi najlěpši rezultat hłosow dóstał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND