Za dwurěčnosć bóle sensibilizować

pjatk, 17. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Za měšćansku radu, zarjadnistwo a za komunalne předewzaća města Wojerecy zdźěła tamniša serbska přirada nětko wosebitu přiručku, kotraž ma w serbskich prašenjach wažne pokiwy podawać.

Wojerecy (AK/SN). Dwurěčnosć we Wojerecach měła w měšćanskej radźe, w zarjadnistwje a w komunalnych předewzaćach prezentniša być. Sobudźěłaćerjo měli so za to bóle sensibilizować. Wo tym běchu sej wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a čłonojo přirady za serbske naležnosće města na swojim wčerawšim posedźenju přezjedne. „Chcemy zhromadnje přiručku zdźěłać, kotraž ma při rozsudach pomhać a wotmołwy na wažne serbske prašenja wopřijeć“, rjekny předsyda serbskeje přirady Dirk Nasdala po posedźenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND