Planuja přichod zarjadnistwa

wutora, 21. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach dotal jenož rozšěrjeny wobydlerski běrow předwidźany

Budyšin (SN/at). W Budyskim krajnoradnym zarjedźe rozmysluja wo tym, zarjadniske wotběhi optimować. Demografiske wuwiće, kaž praja, jich k tomu zawjazuje. Nimo toho dyrbja po wutworjenju Budyskeho wulkowokrjesa 2008 w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach nastate zarjadnistwo analyzować.

Poprawom měješe so wokrjesny sejmik z naležnosću na posedźenju w septembrje zaběrać, hdyž móže zarjadnistwo personalny a ležownostny koncept předpołožić. Wot lěta 2014 pruwuja, hač płoniny na Budyskim dwórnišću wotnajmu, wšako chce tudyši inwestor twarjenje wožiwić. Wón pak njemóžeše hač do septembra čakać. Wokrjesny sejmik je tuž wčera tydźenja nastupajo ležownostny koncept zarjadnistwa wobzamknył, w Budyšinje swójske centralne twarjenja a na dwórnišću 4 000 kwadratnych metrow, w Kamjencu swójske centralne twarjenja a we Wojerecach wotnajaty objekt za rozšěrjeny wobydlerski běrow wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND