Wěstota šulerjow w srjedźišću stała

srjeda, 22. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wěstota pěstowarskich a šulskich dźěći kaž tež techniske wuhotowanje wyšeje šule steještej w srjedźišću wčerawšeho posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady.­ Přišli běchu mjez druhim nawodnica zakładneje šule Brigita Grundmannowa a nawodnica wyšeje šule Hilža Štilerowa, wučerjo wobeju kubłanišćow kaž tež zastupjerjo staršich.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND