Wo ćežach, pěstowarnju twarić

štwórtk, 23. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Architekturne wubědźowanje njeje bjez wobmyslenjow

Róžant (JK/SN). Gmejnscy radźićeljo Ralbic-Róžanta wobzamknychu na swojim minjenym posedźenju, zahajić prócowanja wo twar noweje pěstowarnje. Tučasne wuměnjenja a kapacita w Ralbicach a Smjerdźacej žadanjam a přiběracej ličbje­ dźěći hižo njewotpowěduja. Kak chutna situacija je, podšmórny wulki angažement­ młodych maćerjow, kotrež su na wuradźowanju gmejnskeje rady hišće raz potwjerdźili z gmejnu zaměrnje wo nowotwarje jednać.

Gmejna pak tuchwilu pjenježnje kmana njeje, wužadacy nadawk zwoprawdźić. Nowotwar pěstowarnje by, wobkedźbujo aktualne žadanja a twarske wuměnjenja, něhdźe 2,5 milionow eurow płaćił. Podpěra ze stron stata njeje wotwidźeć. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) radźićelam zdźěli, ma swobodny stat tučasnje lětnje jenož 1,1 milion eurow za twar pěstowarnjow po wšej Sakskej předwidźany. W Drježdźanach předleži hižo 46 próstwow wo podpěru při nowotwarje pěstowarnjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND