Jasny rozsud za regionalne železniske čary

štwórtk, 30. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Železniskej čarje mjez Drježdźanami, Biskopicami a Žitawu kaž tohorunja mjez Zhorjelcom a Wojerecami matej so dołhodobnje zachować. Ćahi měli po potrjebje tež na mjeńšich dwórnišćach zastawać. K tomu je so Zhorjelski wo­krjesny sejmik na wčerawšim posedźenju jasnje wuznał. W tym zwisku formulowachu tři próstwy Zelenych, SPD a Lěwicy. W nich wokrjesny sejmik zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska prosy, wotpowědne dołhodobne warianty dokładnje pruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND