Jasny rozsud za regionalne železniske čary

štwórtk, 30. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Železniskej čarje mjez Drježdźanami, Biskopicami a Žitawu kaž tohorunja mjez Zhorjelcom a Wojerecami matej so dołhodobnje zachować. Ćahi měli po potrjebje tež na mjeńšich dwórnišćach zastawać. K tomu je so Zhorjelski wo­krjesny sejmik na wčerawšim posedźenju jasnje wuznał. W tym zwisku formulowachu tři próstwy Zelenych, SPD a Lěwicy. W nich wokrjesny sejmik zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska prosy, wotpowědne dołhodobne warianty dokładnje pruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND