Historiski wobraz při čarje zachować

štwórtk, 21. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Mužakowska lěsna železnica hotuje so na přichod. Wona ma jako­ turistiska železnica wopytowarjam z Němskeje, Pólskeje, Čěskeje a dalšich krajow dale aktiwna wostać. „Ke klětušim jutram chcemy nowy wotrězk wot Bě­łowodźanskeho dwórnišća při Hatnej hač k wuhladnišću a informaciskemu srjedźišću Ćežka hora ze žiwjenjom napjelnić“, rozłožuje Heiko Lichnok, jed­naćel lěsneje železnicy Mužakow tzwr.

Wot lońšeho oktobra hižo při čarje twarja. Štyri nowe železniske přechody, jedne zastanišćo a kónčna stacija Ćežka hora maja nastać. Kónc julija budu prěnje jězby na probu. To chcedźa zwěsćić, kak wěsta čara je a hač žadanjam wotpowěduje. Čara k Ćežkej horje naruna dotalnu z Běłeje Wody k hlinowej jamje w Miłorazu. Tu je so 2,5 kilometrow Wochožanskeje wuhloweje jamy dla zhubiło. Nowa čara wot dwórnišća Hatna hač k wuhladnišću a informaciskemu srjedźišću Ćežka hora je 3,3 kilometry dołha. „Zapołožene kolije nětko ze šoterom zasypuja a zhusćeja. „Historiski wobraz lěsneje železnicy Mužakow ma so na kónčnej staciji wotbłyšćować“, praji Heiko Lichnok.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND