Planuja zetkawanske srjedźišćo

pjatk, 22. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hamorska gmejnska rada je wutwarej zetkawanskeho srjedźišća na třećim poschodźe Hamorskeje swobodneje srjedź­neje šule přihłosowała. Nětko su radźićeljo planowanske wukony wudźělili.

Hamor (AK/mwe/SN). Gmejna Hamor chce swoju swobodnu srjedźnu šulu dale wutwarjeć a w njej centrum za wobydlerjow a towarstwa zaměstnić. Nadawk planowanja dósta inženjerski běrow dr. Armin Ussath z Krušwicy, a to we wobjimje něhdźe 180 000 eurow. „Cyła twarska naprawa płaći něhdźe 1,1 milion eurow“, zdźěli hłowny hamtski nawoda Arian Leffs radźićelam na njedawnym zeńdźenju gmejnskeho parlamenta. „Gmejna bě próstwu wo wšelake spěchowanske srědki stajiła. Wuměnjenje za to běchu předležace twarske dowolnosće. Dokelž je swobodna šula wotpowědnje sakskemu twarskemu porjadej wosebity objekt, dyrbja so wšitke přetwarjenske naprawy dowolić. Z předležacym wobzamknjenjom smy za to wuměnjenja tworili“, hamtski nawoda podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND