Dyrdomdejski camp woblubowany

srjeda, 27. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Andreas Mickus (naprawo) je nawoda Biskopičanskeje syće za dźěćace a młodźinske dźěło. Tuž je předewšěm za dyrdomdejski camp w Němskich Pazlicach zamołwity. Jemu poboku su kaž přeco čestnohamtscy pomocnicy.  Foto: Feliks Haza Andreas Mickus (naprawo) je nawoda Biskopičanskeje syće za dźěćace a młodźinske dźěło. Tuž je předewšěm za dyrdomdejski camp w Němskich Pazlicach zamołwity. Jemu poboku su kaž přeco čestnohamtscy pomocnicy. Foto: Feliks Haza

Pjaty tydźeń wotměwa so při Němskopazličanskim wulkohaće prózdninske dyrdomdejske lěhwo. Biskopičanska syć za dźěćace a młodźinske dźěło je tam wjacore přechody organizowała.

Němske Pazlicy (SN/mwe). „Nam je wažne, zo so dźěći a młodostni tež kreatiwnje zaběraja. Skićimy jim nimo dyrdomdejskeje zaběry kaž krosnowanja w Sakskej Šwicy abo padlowanja po Sprjewi tež móžnosće, wšelake ručne dźěła wuspytać“, zdźěli sobudźěłaćerka syće Birgit Pietrobelli našemu wječornikej. Tak su sej holcy a hólcy sami drjewjane łžicy wurězbowali, wšelake wudźěłki kowali a so tež z płatom a módroćišćom zaběraja. Nazhonići fachowcy jich přewodźeja pokazujo jim wšelake rjemjesła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND