Dyrdomdejski camp woblubowany

srjeda, 27. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Andreas Mickus (naprawo) je nawoda Biskopičanskeje syće za dźěćace a młodźinske dźěło. Tuž je předewšěm za dyrdomdejski camp w Němskich Pazlicach zamołwity. Jemu poboku su kaž přeco čestnohamtscy pomocnicy.  Foto: Feliks Haza Andreas Mickus (naprawo) je nawoda Biskopičanskeje syće za dźěćace a młodźinske dźěło. Tuž je předewšěm za dyrdomdejski camp w Němskich Pazlicach zamołwity. Jemu poboku su kaž přeco čestnohamtscy pomocnicy. Foto: Feliks Haza

Pjaty tydźeń wotměwa so při Němskopazličanskim wulkohaće prózdninske dyrdomdejske lěhwo. Biskopičanska syć za dźěćace a młodźinske dźěło je tam wjacore přechody organizowała.

Němske Pazlicy (SN/mwe). „Nam je wažne, zo so dźěći a młodostni tež kreatiwnje zaběraja. Skićimy jim nimo dyrdomdejskeje zaběry kaž krosnowanja w Sakskej Šwicy abo padlowanja po Sprjewi tež móžnosće, wšelake ručne dźěła wuspytać“, zdźěli sobudźěłaćerka syće Birgit Pietrobelli našemu wječornikej. Tak su sej holcy a hólcy sami drjewjane łžicy wurězbowali, wšelake wudźěłki kowali a so tež z płatom a módroćišćom zaběraja. Nazhonići fachowcy jich přewodźeja pokazujo jim wšelake rjemjesła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND