Kóžde lěto zas

wutora, 09. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Budgetne wustawki su gmejnam, městam a wokrjesam kóžde lěto znowa wulke wužadanje. Zo njejsu kónc 1. połlěta w Sakskej 50 komunow a dwaj wokrjesaj swój etat prawniskemu dohladej předpołožili, dopokazuje, zo maja wone zdźěla bytostne ćeže swoje nadawki financować. To znajmjeńša měni zapósłanc krajneho sejma André Schollbach (Lěwica), po tym zo je jemu nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) na małe naprašowanje wotmołwił. Přikład gmejny Malešecy, hdźež dyrbjachu wyšich winowatostnych wudawkow a nišeje klučoweje připokazanki dla samo swójske rezerwy wužiwać, to zwobraznja. W Budyskim krajnoradnym zarjedźe mjenuja dalši problem, wotewrjensku bilancu za knihowanski system doppik. Financna napjatosć mnohich gmejnow a samo wo­krjesow so z njej njepřewinje. Při tym njejsu jenož wolene zastupnistwa w komunach wužadane. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND