Bubble-soccer dźěl žortneho wubědźowanja był

wutora, 09. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Doro, Francy a Vicky (wotlěwa) mějachu na bubble-soccerowym turněrje swoje wjeselo; runje tak tež Vera, kotraž je so w přestawce z tajkim bulom pospytała.  Foto: Ulrike Herzger Doro, Francy a Vicky (wotlěwa) mějachu na bubble-soccerowym turněrje swoje wjeselo; runje tak tež Vera, kotraž je so w přestawce z tajkim bulom pospytała. Foto: Ulrike Herzger

Kulow (UH/SN). Rjane dožiwjenje za lubowarjow partyjow bě minjeny kónc tydźenja dwudnjowski festiwal při Kulowskim měšćanskim haće, kotryž je třěšny zwjazk Kulowskich młodźinskich klubow organizował. „Naš klub, wobstejacy ze zastupjerjow wšelakich młodźinskich skupin města, takrjec namjety za wólnočasnu zaběru koordinuje. Po tym su wězo pilni pomocnicy při zwoprawdźenju idejow trěbni“, rozłoži Filip Koplanski, kiž je po­ Symanje Michałku wot lońšeho nowembra­ předsyda kluba.

Dźakowano dobremu zhromadnemu dźěłu, ale tež dźakowano wulkomyslnej podpěrje regionalnych firmow jako sponsorow móžachu lětuši štwórty festiwal trochu wulkomyslnišo planować. Tak njejsu sej jeno serbsku hudźbnu kapału Logarhythmus přeprosyli, ale su tež nadregionalnje­ znate formacije přeswědčić móhli so w Kulowje předstajić. Mjeztym zo zličichu minjene lěta na wobě­maj wječoromaj­ dohromady něhdźe 700 wopytowarjow, chcychu lětsa hranicu tysac hosći překročić, štož so na kóncu tež poradźi­, kaž Filip Koplanski wobkrući.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND