Dowěra do jednaćelstwa ćerpjeła

srjeda, 10. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Je zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej­ wodźe Budyskemu krajnoradnemu­ zarjadej wšitke trěbne podłožki za pruwowanje přewostajił abo nic?

Porchow (AK/SN). Prawniski dohlad Budyskeho krajnoradneho zarjada žada sej wot zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) korektne a předpisam wotpowědne wobličenje nastupajo rozpušćenje swojich wosebitych wudawkow. Runočasnje kritizuje wokrjes zaměrowy zwjazk pobrachowacych reakcijow dla, byrnjež k tomu wjacore razy napominał, kaž list z 29. junija wupokazuje. Na wčerawšej zhromadźiznje AZV je so jeho jednaćel Hans-Jochen Schöne k tomu wuprajił. „Zo reagowali njejsmy njetrjechi“, wón podšmórny. Hižo­ w januaru bě hospodarski pruwowar na nastork AZV stejišćo zabrał. „13. julija smy wokrjesej wšitke podłožki přepodali“, Schöne potwjerdźi.

Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) rěčeše wčera wo ćerpjacej dowěrje. Hižo prjedy hač su hospodarski plan zaměroweho zwjazka wobzamknyli, bě k rozestajenju mjez AZV a wokrjesom wo wobsahowych dypkach dóšło. Jed­naćel by tole rozłožić dyrbjał. „Zhroma­dźizna AZV njebu w połnym wobjimje informowana“, kritizowaše radźićel Ralbic-Róžanta Tomaš Bjeńš. Tež wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz (CDU) tomu přihłosowaše. Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wšak znapřećiwi, zo běchu wo diskrepancach mjez AZV a wokrjesom časćišo rěčeli. „Wob­žaruju, zo tule jeno z podtykowanjemi a wumjetowanjemi dźěłamy a wo wěcownych prašenjach njerěčimy“, Franc Brusk kritisce zwurazni.

AZV ma nětko pruwować dać, hač je móžno překupski a techniski wobłuk jednaćelstwa wurjadować. Z tutej próstwu so gmejny Ralbicy-Róžant, Chrósćicy a Pančicy-Kukow přesadźichu. Marko Kliman mjenowaše za to dwě přičinje. Jón­u chcedźa přepruwować wjace hač 500 000 eurow personalnych wudawkow AZV wob lěto. Na tamnym boku mjenowaše wón wospjet ćerpjacu dowěru čłonow zhromadźizny AZV, štož je wuslědk disputa mjez wopłóčkowym zaměrowym zwjazkom a wokrjesom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND