Dowěra do jednaćelstwa ćerpjeła

srjeda, 10. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Je zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej­ wodźe Budyskemu krajnoradnemu­ zarjadej wšitke trěbne podłožki za pruwowanje přewostajił abo nic?

Porchow (AK/SN). Prawniski dohlad Budyskeho krajnoradneho zarjada žada sej wot zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) korektne a předpisam wotpowědne wobličenje nastupajo rozpušćenje swojich wosebitych wudawkow. Runočasnje kritizuje wokrjes zaměrowy zwjazk pobrachowacych reakcijow dla, byrnjež k tomu wjacore razy napominał, kaž list z 29. junija wupokazuje. Na wčerawšej zhromadźiznje AZV je so jeho jednaćel Hans-Jochen Schöne k tomu wuprajił. „Zo reagowali njejsmy njetrjechi“, wón podšmórny. Hižo­ w januaru bě hospodarski pruwowar na nastork AZV stejišćo zabrał. „13. julija smy wokrjesej wšitke podłožki přepodali“, Schöne potwjerdźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND