Zmylk pilotki přičina płujadłoweho njezboža był

štwórtk, 11. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zmylk pilotki bě přičina smjertneho njezboža z płujadłom w meji na Klukšanskim lětanišću. Tole wuchadźa z kónčneje rozprawy Zwjazkoweho zarjada za přepytowanje lětanskich njezbožow (BFU). Wina druhich abo techniski defekt njepředležitej.

Što drje je sej młoda płujadłowa lětarka z Braunschweigskeje kónčiny mysliła, jako so wony zahubny dźeń, 3. meje, po zmištrowanym wubědźowanju Klukšanskemu lětanišću bližeše? Piloća mějachu dwě móžnosći přizemić: pak hnydom na městnje pak po přidatnym kole w separatnym wobłuku. „Kaž ze škričkowanja z lětadłom wuchadźa, je pilotka po docpěću ciloweho banta planowała, skrótšene koło nad lětanišćom lećeć. To by prawidłam wotpowědowało“, rozłožuje nawoda přepytowanja Frank Stahlkopf z BFU. Potom pak drje je so 21lětna ­krótkodobnje hinak rozsudźiła. „Swědcy wobkedźbowachu, kak je wona bjez wusunjenych kolesow dźesać metrow wysoko nad lětanišćom lećała. Nadobo pak płujadło hižo runje njelećeše, ale so dele měrješe a skónčnje z cockpitom na zemju zrazy“, Frank Stahlknopf wuswětla. Pilotka hišće na městnje njezboža zemrě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND