Zmylk pilotki přičina płujadłoweho njezboža był

štwórtk, 11. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zmylk pilotki bě přičina smjertneho njezboža z płujadłom w meji na Klukšanskim lětanišću. Tole wuchadźa z kónčneje rozprawy Zwjazkoweho zarjada za přepytowanje lětanskich njezbožow (BFU). Wina druhich abo techniski defekt njepředležitej.

Što drje je sej młoda płujadłowa lětarka z Braunschweigskeje kónčiny mysliła, jako so wony zahubny dźeń, 3. meje, po zmištrowanym wubědźowanju Klukšanskemu lětanišću bližeše? Piloća mějachu dwě móžnosći přizemić: pak hnydom na městnje pak po přidatnym kole w separatnym wobłuku. „Kaž ze škričkowanja z lětadłom wuchadźa, je pilotka po docpěću ciloweho banta planowała, skrótšene koło nad lětanišćom lećeć. To by prawidłam wotpowědowało“, rozłožuje nawoda přepytowanja Frank Stahlkopf z BFU. Potom pak drje je so 21lětna ­krótkodobnje hinak rozsudźiła. „Swědcy wobkedźbowachu, kak je wona bjez wusunjenych kolesow dźesać metrow wysoko nad lětanišćom lećała. Nadobo pak płujadło hižo runje njelećeše, ale so dele měrješe a skónčnje z cockpitom na zemju zrazy“, Frank Stahlknopf wuswětla. Pilotka hišće na městnje njezboža zemrě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND