W bywšej Baćońskej šuli kadry bojowniskich skupin wukubłali

wutora, 16. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Bywša Baćońska šula bjezposrědnje při tamnišej cyrkwi. W twarjenju su dźensa zubnolěkarska praksa a bydlenja.  Foto: Alfons Handrik Bywša Baćońska šula bjezposrědnje při tamnišej cyrkwi. W twarjenju su dźensa zubnolěkarska praksa a bydlenja. Foto: Alfons Handrik

Zhladujo na šulske stawizny Baćonja je zajimawe, zo drje mějachu tam wot lěta 1836 šulu. Wona pak njesteješe w Baćonju, ale kilometer dale w Čornecach. Z wučerjom bě tam spočatnje pjeć lět z Ralbic pochadźacy Handrij Brojer. Jeho naslědnik Michał Jenč, kiž tam 27 lět hač do 1868 dźěći wučeše, je w Čornecach swój čas njedźelsku šulu załožił, hdźež wučeše dorosćenych w serbskej rěči­ čitać a pisać. Jeno štyri lěta bě po nim Jan Kubańk z Chelna z wučerjom. Swoju słužbu wukonješe njespušćomnje a njewobdźěleše so na předpisanych konferencach. Njeje tež swoje druhe pruwowanje złožił a je wučerstwo spušćił. Wot 1886 wučerješe z Wotrowa pochadźacy Jan Symank w Čornecach. Michał Hórnik, tehdy kanonik Budyskeje Serbskeje cyr­kwje, a Tadej Natuš, administrator Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje, tehdy namjetowaštaj, w Baćonju nowu cyrkej natwarić. A starši sej přejachu, zo by blisko njeje tež šula nastała.­

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND