Přemysłowa přestrjeń z blida

srjeda, 17. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe žane zhromadne přemysłownišćo njewutwori. Na wčerawšim po­sedźenju zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka hłosowaše Njebjelčanska gmejna jako jenička za tajkule přestrjeń, Chrósćicy,­ Pančicy-Kukow, Ralbicy-Róžant a Worklecy běchu přećiwo njej. Tak je nětko tež kónčna smužka pod disku­sije zašłych tydźenjow w jednotliwych gmejnskich radach sćehnjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND