Jubilej młodźinskich wobornikow

póndźela, 22. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Młodźi Smječkečanscy wohnjowi wobornicy su sobotu demonstrowali, zo zamóža samo z ješćom hašeć.  Foto: Alfons Handrik Młodźi Smječkečanscy wohnjowi wobornicy su sobotu demonstrowali, zo zamóža samo z ješćom hašeć. Foto: Alfons Handrik

Dypkownje w 16.30 hodź. su zawčera­wšim w Smječkecach ze sirenu alarm wuwołali.­ A krótko po tym smaleštej z tamnišeje gratownje wohnjowobornej awće z módrej swěcu a ze sirenomaj.

Smječkecy (aha/SN). Přičina alarma bě předstajene zwučowanje składnostnje dźesaćlětneho wobstaća młodźinskeje wohnjoweje wobory Worklečanskeje gmejny, kotrež bě pola Wojerowskeje zasadźenskeje centrale přizjewjene. Dorostowa wohnjowa wobora, jej přisłuša dwanaće čłonow w starobje dźesać do 17 lět – mjez nimi je pjeć holcow – , třitydźensce pod nawodom hłowneho hašenskeho mištra Handrija Kruše zwučuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND