Staj rubježnikaj nadawk měłoj?

wutora, 23. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pólskaj staćanaj w starobje 24 a 29 lět mataj so tuchwilu w Budyskej wotnožce Zhorjelskeho krajneho sudnistwa ćežkeho rubježnistwa a strašneho zranjenja ćěła zamołwić. Wumjetuja jimaj, zo bě­štaj 20. nowembra 2015 Budyski wobchod za časniki a debjenki wurubiłoj a při tym wobsedźerja a jeho dźowku z trašenskim płunom zraniłoj.

Birgit K. so hižo přihotowaše, zo móhła wobchod začinić, jako wony pjatk krótko do 18 hodź. słyšeše, kak něchtó zastupi. Jako so wobroći, zo by pózdnich kupcow postrowiła, steještaj jej zakuklenaj mužej napřećo. „Wědźach hnydom, zo so nětko něšto stanje“, rozłoži wona jako swědka před wulkej chłostanskej komoru.­ A woprawdźe pryskaše jedyn z njeju – „wjetši“ – jej hnydom trašenski płun mjezwoči. Wótře wołaše wona samsny wokomik za swojim nanom, mějićelom wobchoda, kiž w pódlanskej rumnosći runje časnik porjedźeše. Wón přichwata na pomoc a dósta tohorunja bjez někajkeho warnowanja agresiwny płun mjezwoči pryskany, tónraz „wot mjeńšeho z woneju muži“. Wjetši steješe hižo při wustajenych časnikach, kotrež mějachu so z rubiznu stać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND