Staj rubježnikaj nadawk měłoj?

wutora, 23. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pólskaj staćanaj w starobje 24 a 29 lět mataj so tuchwilu w Budyskej wotnožce Zhorjelskeho krajneho sudnistwa ćežkeho rubježnistwa a strašneho zranjenja ćěła zamołwić. Wumjetuja jimaj, zo bě­štaj 20. nowembra 2015 Budyski wobchod za časniki a debjenki wurubiłoj a při tym wobsedźerja a jeho dźowku z trašenskim płunom zraniłoj.

Birgit K. so hižo přihotowaše, zo móhła wobchod začinić, jako wony pjatk krótko do 18 hodź. słyšeše, kak něchtó zastupi. Jako so wobroći, zo by pózdnich kupcow postrowiła, steještaj jej zakuklenaj mužej napřećo. „Wědźach hnydom, zo so nětko něšto stanje“, rozłoži wona jako swědka před wulkej chłostanskej komoru.­ A woprawdźe pryskaše jedyn z njeju – „wjetši“ – jej hnydom trašenski płun mjezwoči. Wótře wołaše wona samsny wokomik za swojim nanom, mějićelom wobchoda, kiž w pódlanskej rumnosći runje časnik porjedźeše. Wón přichwata na pomoc a dósta tohorunja bjez někajkeho warnowanja agresiwny płun mjezwoči pryskany, tónraz „wot mjeńšeho z woneju muži“. Wjetši steješe hižo při wustajenych časnikach, kotrež mějachu so z rubiznu stać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND