Prěni raz z wubědźowanjom kučow

wutora, 23. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Handrij Krječmar (nalěwo) chce so ze zapřahom, kotryž wodźi tule bratr Michał, njedźelu na wubědźowanju kučow w Dubrjenku wobdźělić.  Foto: Heinz Hirschfeld Handrij Krječmar (nalěwo) chce so ze zapřahom, kotryž wodźi tule bratr Michał, njedźelu na wubědźowanju kučow w Dubrjenku wobdźělić. Foto: Heinz Hirschfeld

Dubrjenk (HH/SN). Pjaty dworowy swjedźeń hosćenca „Dubrjenske bahno“ njedźelu, 28. awgusta, změje w swojim programje­ nowosć. Hosćencar Michał Krječmar dźě je za to znaty, zo do dworowych swjedźenjow stajnje serbske tradicije sobu zatwarja. A tak je ze swojim bratrom­ Handrijom nimo kałanja wěnca w 14 hodź. tež hišće wubědźowanje kučow w 16 hodź. nastorčił. Wězo so tež Handrij Krječmar ze swojimaj konjomaj a z kuču na tym wobdźěli. Něhdźe 15 wobsedźerjow korejtow je so mjeztym přizjewiło, zo bychu w Dubrjenku rady startowali. Něhdźe runje telko jěcharjow wočakuja při kałanju wěnca.

Dworowy swjedźeń zahaja přichodnu njedźelu w 11 hodź. z rańšim piwkom a dujerskej hudźbu. Připołdnju poskića mjez druhim kwasnu poliwku a chrěn z howjazym mjasom. Dale budu so wopytowarjo z konjacym zapřahom po Du­brjenskim bahnu wozyć dać móc, dźěći budu paslić abo so na skakanskim hrodźe wucychnować móc. „Chcemy swój dworowy swjedźeń we wsy a we wokolinje kruće etablěrować. Tohodla so prócujemy, sej stajnje něšto noweho wumyslić, zo bychmy serbske tradicije zachowali abo je wožiwili“, praji hosćencar Michał Krječmar. Wón by so wjeselił, by-li prawje wjele ludźi přišło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND