Dwurěčne popisanje nachwataja

štwórtk, 25. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kak zwoprawdźeja nastupajo dwurěčnosć wustawki Budyskeho wokrjesa wo zachowanju, spěchowanju a dalewuwiću serbskeje rěče a kultury? Z tymle prašenjom je so wo­krjesny dźěłowy­ kruh za serbske naležnosće wčera w Budyšinje zaběrał.

Budyšin (SN/at). Dokładnišo su so čło­nojo dźěłoweho kruha z tym rozestajeli, kotru rólu serbska rěč we wobłukach zamołwitosće wokrjesneho zarjadnistwa hraje. K tomu běchu sej 1. přirjadnika krajneho rady Udo Wićaza (CDU) a dalšich zastupjerjow krajnoradneho zarjada, mjez nimi nawodnicu nutřkowneho serwisa Martinu Höhn, přeprosyli.

Nastupajo dwurěčne popisanje wot­powědnje wokrjesnym wustawkam mjenowachu jako přikładnej w Budyšinje Medijopedagogiske srjedźišćo powołanskošulskeho centruma na Pfaffowej a jobowy centrum w Kamjencu.

Wokrjesna społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa zwěsći, „zo so wustawki jeno zdźěla zwoprawdźeja. Na twarjenjach zarjadnistwa na Dwórnišćowej w Budyšinje su jenož mosazowe tafle z dwurěčnym napisom.“ Wokrjesny radźićel Tomaš Čornak (CDU) zwurazni, zo dyrbjeli přichodnje na jenak wulke pismo dźiwać.

Winowatosć dwurěčneho popisanja płaći w serbskim sydlenskim rumje. Za wonkowne nastajenje tychle taflow je zarjad za twarjenja a ležownosće krajnoradneho zarjada zamołwity. 1. přirjadnik Udo Wićaz postaji termin, zo měło so hač do kónca lěta dwurěčne popisanje na taflach ze zastatkami nachwatać.

Kaž Martina Höhn informowaše, je za napisy přisłušny nutřkowny serwis w krajnoradnym zarjedźe a na jeho twarjenjach deficity spóznał. Znajmjeńša we wobłuku zarjadow chcedźa serbske popisanje přidać. Runje tak ma we hłownych twarjenjach tafla na serbskorěčnych sobudźěłaćerjow skedźbnjeć.

„Našim sobudźěłaćerjam je dwurěčnosć normalita. Mnozy ju wšědnje dožiwjeja, někotři su maćernorěčni. Serbskosć potajkim k tomu słuša. Najebać to su we wšědnym dźěle wobłuki, hdźež na nju­ njemysla, nic ze złeje wole, ale dokelž za wobsah dźěła rólu njehraje“, rjekny­ Udo Wićaz na prašenje SN.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND