Dwurěčne popisanje nachwataja

štwórtk, 25. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kak zwoprawdźeja nastupajo dwurěčnosć wustawki Budyskeho wokrjesa wo zachowanju, spěchowanju a dalewuwiću serbskeje rěče a kultury? Z tymle prašenjom je so wo­krjesny dźěłowy­ kruh za serbske naležnosće wčera w Budyšinje zaběrał.

Budyšin (SN/at). Dokładnišo su so čło­nojo dźěłoweho kruha z tym rozestajeli, kotru rólu serbska rěč we wobłukach zamołwitosće wokrjesneho zarjadnistwa hraje. K tomu běchu sej 1. přirjadnika krajneho rady Udo Wićaza (CDU) a dalšich zastupjerjow krajnoradneho zarjada, mjez nimi nawodnicu nutřkowneho serwisa Martinu Höhn, přeprosyli.

Nastupajo dwurěčne popisanje wot­powědnje wokrjesnym wustawkam mjenowachu jako přikładnej w Budyšinje Medijopedagogiske srjedźišćo powołanskošulskeho centruma na Pfaffowej a jobowy centrum w Kamjencu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND