Dwurěčne popisanje nachwataja

štwórtk, 25. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kak zwoprawdźeja nastupajo dwurěčnosć wustawki Budyskeho wokrjesa wo zachowanju, spěchowanju a dalewuwiću serbskeje rěče a kultury? Z tymle prašenjom je so wo­krjesny dźěłowy­ kruh za serbske naležnosće wčera w Budyšinje zaběrał.

Budyšin (SN/at). Dokładnišo su so čło­nojo dźěłoweho kruha z tym rozestajeli, kotru rólu serbska rěč we wobłukach zamołwitosće wokrjesneho zarjadnistwa hraje. K tomu běchu sej 1. přirjadnika krajneho rady Udo Wićaza (CDU) a dalšich zastupjerjow krajnoradneho zarjada, mjez nimi nawodnicu nutřkowneho serwisa Martinu Höhn, přeprosyli.

Nastupajo dwurěčne popisanje wot­powědnje wokrjesnym wustawkam mjenowachu jako přikładnej w Budyšinje Medijopedagogiske srjedźišćo powołanskošulskeho centruma na Pfaffowej a jobowy centrum w Kamjencu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND