Mitozeum ze žiwym saurierom

štwórtk, 25. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chětro njewšědna je woclowa konstrukcija, z kotrejž nastawa nowe zachodne twarjenje prazwěrjenca w Małym Wjelkowje. Mjez woclowe stołpy zatwarja folijowe zawki, kotrež pozdźišo z powětrom napjelnja. Foto: SN/Maćij Bulank Chětro njewšědna je woclowa konstrukcija, z kotrejž nastawa nowe zachodne twarjenje prazwěrjenca w Małym Wjelkowje. Mjez woclowe stołpy zatwarja folijowe zawki, kotrež pozdźišo z powětrom napjelnja. Foto: SN/Maćij Bulank

Na twarnišću noweho zachoda Małowjelkowskeho prazwěrjenca

Mały Wjelkow (SN/MWj). Dypkownje k spočatkej klětušeje sezony, 1. apryla 2017, ma nowe zachodne twarjenje Małowjelkowskeho prazwěrjenca hotowe być. Ale hižo nětko je wone atrakcija. Ludźo móža přez dźěry w płoće hladać, kak konstrukcija rosće. „Twar so pozitiwnje na naš marketing wuskutkuje, a njejsym tuž zły, zo traje dlěje, hač spočatnje wotpohladane“, praji jednaćel Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) Volker Bartko.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Sta tonow najwšelakorišich woclowych elementow su za nowy zachod Małowjelkowskeho prazwěrjenca trěbne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND