Mitozeum ze žiwym saurierom

štwórtk, 25. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chětro njewšědna je woclowa konstrukcija, z kotrejž nastawa nowe zachodne twarjenje prazwěrjenca w Małym Wjelkowje. Mjez woclowe stołpy zatwarja folijowe zawki, kotrež pozdźišo z powětrom napjelnja.  Foto: SN/Maćij Bulank Chětro njewšědna je woclowa konstrukcija, z kotrejž nastawa nowe zachodne twarjenje prazwěrjenca w Małym Wjelkowje. Mjez woclowe stołpy zatwarja folijowe zawki, kotrež pozdźišo z powětrom napjelnja. Foto: SN/Maćij Bulank

Na twarnišću noweho zachoda Małowjelkowskeho prazwěrjenca

Mały Wjelkow (SN/MWj). Dypkownje k spočatkej klětušeje sezony, 1. apryla 2017, ma nowe zachodne twarjenje Małowjelkowskeho prazwěrjenca hotowe być. Ale hižo nětko je wone atrakcija. Ludźo móža přez dźěry w płoće hladać, kak konstrukcija rosće. „Twar so pozitiwnje na naš marketing wuskutkuje, a njejsym tuž zły, zo traje dlěje, hač spočatnje wotpohladane“, praji jednaćel Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) Volker Bartko.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Sta tonow najwšelakorišich woclowych elementow su za nowy zachod Małowjelkowskeho prazwěrjenca trěbne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND