Wopytowarjow bóle informować

pjatk, 26. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec je na swojim wčerawšim posedźenju­ namjetowała, kak móhli wopytowarjow města wobšěrnišo wo Serbach­ wobhonić.

Wojerecy (AK/SN). We wobydlerskim centrumje Piwarska 1 měli so wopytowarjo přichodnje hłubšo a dokładnišo wo Serbach informować móc. Za to zasadźa so přirada za serbske naležnosće města Wojerec. „Chcemy kulturnu fabriku jako wobhospodarjerja a Domowinsku župu „Handrij Zejler“ pohnuć, zo so w tym nastupanju­ angažujetej. Wonej měłoj za kmanymi wobsahami a za spěchowanskimi móžnosćemi pytać“, podšmórny Dirk Nasdala, předsyda serbskeje přirady, po wčerawšim posedźenju. „Dźensa smy najprjedy raz wo prěnich myslach rěčeli.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND