Překwapjacy přewrót swědka dla

wutora, 30. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Proces 20. nowembra 2015 rubjenych časnikow dla je na swojim druhim jednanskim dnju překwapjacy přewrót nazhonił. Swědk, kiž měješe wobskorženeho Wojciecha W. poprawom poćežować, je ze swojim wuprajenjom runje to nawopačne docpěł. Sćěh toho je, zo je W. nětko swobodny. Z Budyskeho sudnistwa njeje wón wróćo do Zhorjelskeho jastwa, ale domoj do Zgorzeleca jěł.

To bě sej Matthias T. hinak předstajił. Jeho wuprajenja mějachu wobskorženeho Wojciecha W. do jastwa přinjesć. Wšako bě wón jeho wony wječor, jako bu Budyski juwelěrowy a časnikarski wobchod na Serbskich hrjebjach nadpadnjeny, cyle jasnje widźał. T. bě z awta wobkedźbował, kak maskěrowanej wosobje z wobchoda spěchatej. Bjez wahanja Budyšan ze swojim VW-busom za nimaj jědźeše, najprjedy po dróze Před Šulerskimi wrotami a na to wusku a normalnje (ale nic tón wječor) ze zadźěwkom zawrjenu Tobołkowu horu horje hač k małemu parkowanišću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND