Městno w dnjowym přebywanišću budźe dróše

srjeda, 31. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa (CK/SN). Wot 1. oktobra 2016 podróši so we Wulkodubrawskej gmejnje staršiski přinošk za městno w žłobiku na 210 eurow, w pěstowarni na 120 eurow a w horće na 70 eurow wob měsac. Tole je wjetšina gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Přirunujo z tamnymi gmej­nami leži Wulka Dubrawa w srjedźnym polu, rěkaše ze zarjadnistwa. Wone wobkrući zwyšenje předewšěm z rozrosćenymi personalnymi wudawkami. Po słowach wjesnjanosty Lutza Mörby (njestronjan) pak při tym ani hišće wobličili njejsu­, zo wot lěta 2017 hišće wjace personala trjebaja, dokelž so tak mjenowany hladanski kluč změni. Dohromady płaći zastaranje dźěći w dnjowych přebywanišćach Wulkeje Dubrawy a wokolnych wsow lětsa 950 000 eurow, štož sej Sakska, gmejna a starši dźěla. Nimo swojeho podźěla­ přewostaji gmejna přidatnje 100 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND