Městno w dnjowym přebywanišću budźe dróše

srjeda, 31. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa (CK/SN). Wot 1. oktobra 2016 podróši so we Wulkodubrawskej gmejnje staršiski přinošk za městno w žłobiku na 210 eurow, w pěstowarni na 120 eurow a w horće na 70 eurow wob měsac. Tole je wjetšina gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Přirunujo z tamnymi gmej­nami leži Wulka Dubrawa w srjedźnym polu, rěkaše ze zarjadnistwa. Wone wobkrući zwyšenje předewšěm z rozrosćenymi personalnymi wudawkami. Po słowach wjesnjanosty Lutza Mörby (njestronjan) pak při tym ani hišće wobličili njejsu­, zo wot lěta 2017 hišće wjace personala trjebaja, dokelž so tak mjenowany hladanski kluč změni. Dohromady płaći zastaranje dźěći w dnjowych přebywanišćach Wulkeje Dubrawy a wokolnych wsow lětsa 950 000 eurow, štož sej Sakska, gmejna a starši dźěla. Nimo swojeho podźěla­ přewostaji gmejna přidatnje 100 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND