Třičarowa wyša šula ma nastać

srjeda, 31. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanska krajina města Wojerec so přichodne­ lěta bytostnje změni. Dwě dotalnej wyšej šuli matej so zawrěć­ a za to jedna centralna wutworić.­ Nadawk, tole planować, je měšćanska­ rada wčera rozdała.

Wojerecy (AK/SN). Na terenje wot lěta 2002 prózdneho a dźensa pod škitom pomnikow stejaceho Konrada Zusoweho gymnazija ma třičarowa wyša šula nastać. K tomu je so Wojerowska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuznała. Z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom rozdachu nadawk, twarjenje a nutřkowne rumnosće planować.

Najprjedy maja so prěnje tři wukonowe fazy přewjesć, potajkim zakładne planowanje, předplanowanje a naćisk. Tole ma dohromady 319 000 eurow płaćić. „Dalše wukonowe fazy slěduja potom krok po kroku wotwisnosnje wot spěchowanskich srědkow“, rozłoži wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND