Nowe jězdźidło wobornikam

štwórtk, 01. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hakle nětko je Wulkodubrawska gmejnska rada lětuši etat wobzamknyła

Wulka Dubrawa (CK/SN). Kónc septembra přijědźe nowe jězdźidło z připowěšakom na dwór Klukšanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Z 200 000 eurami je to lětsa najwjetša inwesticija gmejny Wulka Dubrawa. Bjez 89 000 eurow spěchowanskich srědkow wšak njemóhli sej jězdźidło scyła dowolić. Samsneje přičiny dla steji za planowanym nowotwarom gratownje w Klukšu přeco hišće tołsty prašak. „Chcemy-li za to spěchowanske srědki měć, dyrbimy najprjedy wohnjowoborny plan gmejny přiměrić“, podšmórny wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Zaměr, gratownju w lěće 2018 do­twarić, drje njedocpěja.

Zo móžachu radźićeljo wo hospodarskim planje 2016 hakle nětko rozsudźić, zaleži na wobšěrnej wotewrjenskej bilancy, kotruž dyrbjachu doppikoweho zličbowanskeho systema dla zdźěłać. Mjeztym zo planuja 5,3 miliony eurow dochodow, změja 5,8 milionow eurow wudawkow. Deficit poł miliona eurow nastanje wotpisanjow dla. Te dyrbi Wulka Dubrawa runja wšitkim druhim komunam nětko sama nadźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND