Pěstowarnju ponowja

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawki za saněrowanje dźěćaceho dnjoweho přebywanišća rozdawali

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Sćěhi wulkeje wody po sylnych zliwkach w meji a juniju tohole lěta su čłonow gmejnskeje rady Pančicy-Kukow na jich wčerawšim posedźenju na wjacore wašnje zaběrali. Po tym zo bu Wotrowska pěstowarnja dwójce wot wody a błóta zapławjena, steješe chutnje na hračkach, hač móža ju dale wjesć. Tale starosć je mjeztym z blida.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND