Pěstowarnju ponowja

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawki za saněrowanje dźěćaceho dnjoweho přebywanišća rozdawali

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Sćěhi wulkeje wody po sylnych zliwkach w meji a juniju tohole lěta su čłonow gmejnskeje rady Pančicy-Kukow na jich wčerawšim posedźenju na wjacore wašnje zaběrali. Po tym zo bu Wotrowska pěstowarnja dwójce wot wody a błóta zapławjena, steješe chutnje na hračkach, hač móža ju dale wjesć. Tale starosć je mjeztym z blida.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND