Pěstowarnju ponowja

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawki za saněrowanje dźěćaceho dnjoweho přebywanišća rozdawali

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Sćěhi wulkeje wody po sylnych zliwkach w meji a juniju tohole lěta su čłonow gmejnskeje rady Pančicy-Kukow na jich wčerawšim posedźenju na wjacore wašnje zaběrali. Po tym zo bu Wotrowska pěstowarnja dwójce wot wody a błóta zapławjena, steješe chutnje na hračkach, hač móža ju dale wjesć. Tale starosć je mjeztym z blida.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND