Spřećelenej chóraj koncertowałoj

póndźela, 12. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Janina Ptaková a Pětr Cyž staj sobotu w Radworju chór z morawskeje Baški kaž tež Meju na jeju zhromadnym koncerće dirigowałoj.  Foto: Bosći Handrik Janina Ptaková a Pětr Cyž staj sobotu w Radworju chór z morawskeje Baški kaž tež Meju na jeju zhromadnym koncerće dirigowałoj. Foto: Bosći Handrik

Chórowa pěseń Eugena Suchonja „Aká si mi krásna“ steješe sobotu jako symbol zhromadnosće mjez starosławnym Radworskim chórom Meja a lubymi hosćimi z morawskeje wsy Baška, ležaceje blisko Ostravy njedaloko čěsko-pólskeje mjezy.

Radwor (CRM/SN). Štóž chcyše pruwować, hač móže přećelstwo mjez słowjanskimaj ludomaj na sprawne wašnje tež dźensniši dźeń dale fungować, je to sobotu wječoru čile nazhonił. Wutrobne přećelstwo přez lětdźesatki mjez čěskim a serbskim chórom traje dale, byrnjež jej 500 kilometrow puća dźěliło. Wotměnjawje běše program na žurli hosćenca Meja zestajeny. Zhromadna proba najebać mało časa bě so wudaniła. K tomu přinošowaštaj agilna dirigentka Janina Ptaková kaž tež fleksibelny a mjeztym nazhonity hudźbny nawoda Radworskeho spěwneho cyłka Pětr Cyž. Zwjazowacu moderaciju je wospjet Beno Bělk přewzał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND