Spřećelenej chóraj koncertowałoj

póndźela, 12. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Janina Ptaková a Pětr Cyž staj sobotu w Radworju chór z morawskeje Baški kaž tež Meju na jeju zhromadnym koncerće dirigowałoj.  Foto: Bosći Handrik Janina Ptaková a Pětr Cyž staj sobotu w Radworju chór z morawskeje Baški kaž tež Meju na jeju zhromadnym koncerće dirigowałoj. Foto: Bosći Handrik

Chórowa pěseń Eugena Suchonja „Aká si mi krásna“ steješe sobotu jako symbol zhromadnosće mjez starosławnym Radworskim chórom Meja a lubymi hosćimi z morawskeje wsy Baška, ležaceje blisko Ostravy njedaloko čěsko-pólskeje mjezy.

Radwor (CRM/SN). Štóž chcyše pruwować, hač móže přećelstwo mjez słowjanskimaj ludomaj na sprawne wašnje tež dźensniši dźeń dale fungować, je to sobotu wječoru čile nazhonił. Wutrobne přećelstwo přez lětdźesatki mjez čěskim a serbskim chórom traje dale, byrnjež jej 500 kilometrow puća dźěliło. Wotměnjawje běše program na žurli hosćenca Meja zestajeny. Zhromadna proba najebać mało časa bě so wudaniła. K tomu přinošowaštaj agilna dirigentka Janina Ptaková kaž tež fleksibelny a mjeztym nazhonity hudźbny nawoda Radworskeho spěwneho cyłka Pětr Cyž. Zwjazowacu moderaciju je wospjet Beno Bělk přewzał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND