Hydrawliski boran wosebita techniska žadnostka

srjeda, 21. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na jara lochko zrozumliwe wašnje rozłoži Alexander Käppler (naprawo) Markej Šimanej,  Marion Kutter, dr. Matthiasej Rößlerej a Alojsej Mikławškej (wotlěwa) funkciju tak mjenowaneho hydrawliskeho borana, kotryž dźěła po principje, wunamakanym  wot francoskeju bratrow Montgolfier. Foto: Jan Kral Na jara lochko zrozumliwe wašnje rozłoži Alexander Käppler (naprawo) Markej Šimanej, Marion Kutter, dr. Matthiasej Rößlerej a Alojsej Mikławškej (wotlěwa) funkciju tak mjenowaneho hydrawliskeho borana, kotryž dźěła po principje, wunamakanym wot francoskeju bratrow Montgolfier. Foto: Jan Kral

Kamjenc (JK/SN). Nimale 80 čłonow wopřijace Kamjenske stawizniske towarstwo je so minjeny čas ze stawiznami zastaranja Lessingoweho města z wodu zaběrało. Lětsa je tomu 550 lět, zo bu město prěni raz přez wodowód zastarane. K tomu su sej čłonojo towarstwa pod nawodom Marion Kutter zaměr stajili, wosebje techniske naprawy a studnje kaž tež wodowody a ze zastaranjom města zwisowace připrawy zachować. W přihotach na jubilej je zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk přeprosył prezidenta sejma dr. Matthiasa Röß­lera (wobaj CDU), zo by so na městnje wo aktiwitach towarstwa wobhonił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND