Tež frakcije maja lutować

pjatk, 30. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc swoje kóždolětne wudawki za frakcije wokrjesneho sejmika wo 12 000 eurow skrótši. Město dotal 137 000 eurow změje přichodnje jenož hišće 125 000 eurow za to k dispoziciji. Po tymle puću wokrjesny sejmik dnja 4. meje wobzamknjeny koncept konsolidowanja etata zwoprawdźa. Po kontrowersnej debaće je Zhorjelski wokrjesny sejmik na swojim srjedownym posedźenju ze snadnej wjetšinu lutowanskej naprawje přihłosował. Za nju bě 35 radźićelow, 34 bě přećiwo tomu a jedyn so hłosa wzda. „Dźe wo signal ze stron wokrjesnych radźićelow hladajo na konsolidowanje etata. Smy jako­ ra­dźićeljo za to sobu zamołwići“, rjekny Frank Peuker, předsyda frakcije SPD, hladajo­ na rozdźělne měnjenja w tutym prašenju.

Do toho běchu so tež dosć kritiske hłosy jewili. Mirko Schultze (Lěwica) rěčeše wo ryzy symboliskim lutowanju. Te njedosaha etat wokrjesa wuchować. Nimo toho naprawa čestnohamtsce skutkowacych radźićelow wottraša, kotřiž wjele prócy a chwile za posedźenja wuběrkow, frakcijow a sejmika nałožuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND