Domchowanka sta ludźi wabiła

wutora, 04. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Woblubowany motiw fotografam bě słomjana pyramida z wulkim drjewjanym kolesom, wupyšenym z čerstwym sadom a zeleninu.  Foto: Ulrike Herzger Woblubowany motiw fotografam bě słomjana pyramida z wulkim drjewjanym kolesom, wupyšenym z čerstwym sadom a zeleninu. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (UH/SN). Mjeztym hižo tradicionalnu domchowanku stej sobotu a njedźelu towarstwo Krabatoweho młyna a Domowinska župa „Handrij Zejler“ hromadźe z mnohimi pomocnikami w Čornochołmčanskim Krabatowym mły­nje přewjedli. A dokelž bě wjedro lěpše­ hač připowědźene, móžachu tam wopytowarjow­ po stach na nazymsce wupyšenym arealu witać.

Plany wopytowarstwa běchu dosć rozdźělne. Jedni mějachu hišće flair 5. Krabatowych swjedźenskich hrow před wočomaj a chcychu sej nětko Krabatowy młyn raz cyle woměrje wobhladać, kaž šěsćwosobowa Henkelec swójba z Kamjenca. Druzy so cyle zaměrnje na rjemjeslniske a předawanske stejnišća měrjachu, zo bychu sej tón abo tamny přirodny wudźěłk sobu domoj wzali. Dalši so hnydom za wupyšenymi blidami napřećo jewišću zesydachu a wottam wotměnjawy dwurěčny kulturny program wobkedźbowachu. Wuhotowali su jón nimo dalšich ćělesow Chróšćanscy muzikanća, kapała Horjany, Brětnjanske a Wojerowske dźěći w swojej narodnej drasće, Rakečanska dujerska kapała kaž tež dźěći a młodostni Kulowskeho kulturneho kruha.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND