Domchowanka sta ludźi wabiła

wutora, 04. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Woblubowany motiw fotografam bě słomjana pyramida z wulkim drjewjanym kolesom, wupyšenym z čerstwym sadom a zeleninu.  Foto: Ulrike Herzger Woblubowany motiw fotografam bě słomjana pyramida z wulkim drjewjanym kolesom, wupyšenym z čerstwym sadom a zeleninu. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (UH/SN). Mjeztym hižo tradicionalnu domchowanku stej sobotu a njedźelu towarstwo Krabatoweho młyna a Domowinska župa „Handrij Zejler“ hromadźe z mnohimi pomocnikami w Čornochołmčanskim Krabatowym mły­nje přewjedli. A dokelž bě wjedro lěpše­ hač připowědźene, móžachu tam wopytowarjow­ po stach na nazymsce wupyšenym arealu witać.

Plany wopytowarstwa běchu dosć rozdźělne. Jedni mějachu hišće flair 5. Krabatowych swjedźenskich hrow před wočomaj a chcychu sej nětko Krabatowy młyn raz cyle woměrje wobhladać, kaž šěsćwosobowa Henkelec swójba z Kamjenca. Druzy so cyle zaměrnje na rjemjeslniske a předawanske stejnišća měrjachu, zo bychu sej tón abo tamny přirodny wudźěłk sobu domoj wzali. Dalši so hnydom za wupyšenymi blidami napřećo jewišću zesydachu a wottam wotměnjawy dwurěčny kulturny program wobkedźbowachu. Wuhotowali su jón nimo dalšich ćělesow Chróšćanscy muzikanća, kapała Horjany, Brětnjanske a Wojerowske dźěći w swojej narodnej drasće, Rakečanska dujerska kapała kaž tež dźěći a młodostni Kulowskeho kulturneho kruha.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND