Domchowanka sta ludźi wabiła

wutora, 04. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Woblubowany motiw fotografam bě słomjana pyramida z wulkim drjewjanym kolesom, wupyšenym z čerstwym sadom a zeleninu. Foto: Ulrike Herzger Woblubowany motiw fotografam bě słomjana pyramida z wulkim drjewjanym kolesom, wupyšenym z čerstwym sadom a zeleninu. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (UH/SN). Mjeztym hižo tradicionalnu domchowanku stej sobotu a njedźelu towarstwo Krabatoweho młyna a Domowinska župa „Handrij Zejler“ hromadźe z mnohimi pomocnikami w Čornochołmčanskim Krabatowym mły­nje přewjedli. A dokelž bě wjedro lěpše­ hač připowědźene, móžachu tam wopytowarjow­ po stach na nazymsce wupyšenym arealu witać.

Plany wopytowarstwa běchu dosć rozdźělne. Jedni mějachu hišće flair 5. Krabatowych swjedźenskich hrow před wočomaj a chcychu sej nětko Krabatowy młyn raz cyle woměrje wobhladać, kaž šěsćwosobowa Henkelec swójba z Kamjenca. Druzy so cyle zaměrnje na rjemjeslniske a předawanske stejnišća měrjachu, zo bychu sej tón abo tamny přirodny wudźěłk sobu domoj wzali. Dalši so hnydom za wupyšenymi blidami napřećo jewišću zesydachu a wottam wotměnjawy dwurěčny kulturny program wobkedźbowachu. Wuhotowali su jón nimo dalšich ćělesow Chróšćanscy muzikanća, kapała Horjany, Brětnjanske a Wojerowske dźěći w swojej narodnej drasće, Rakečanska dujerska kapała kaž tež dźěći a młodostni Kulowskeho kulturneho kruha.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND