Žane skóržby wjelkow dla?

wutora, 11. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kontaktny běrow ma torhanje skoćatow za sezonalny muster

Rěčica (SN/mwe). Tuchwilu wobkedźbowany přirost torhanja skoćatow w pózdnim lěću a nazymu wotpowěduje typiskemu sezonalnemu mustrej. To měni Rěčičanski kontaktny běrow „Wjelči region Łužica“. „To je w Němskej runje tak znate kaž w dalšich europskich wjelčich kónčinach. Tuž dóńdźe zwjetša w tym času k najwjace torhanjam, štož zwisuje pozdaću ze zwyšenej potrjebu žratwy nimale hižo wurosćenych wjelčich šćenjow“, zdźěla běrow w nowinskej zdźělence. Zdobom wobkrući wón, zo su pla­howarjo skotu w teritoriju Róžeńčanskeho wjelčeho stadła zašły tydźeń tři nadpady wjelkow na stadła wowcow přizjewili. „Sornjeća, jelenjowe ćelata a prosata dźiwich swini su mjeztym k spěšnje reagowacej dźiwinje wurostli a njedadźa so hižo tak lochko hrabnyć“, ma běrow za dalšu přičinu wjelčich nadpadow tež w Hornjej Łužicy. Skóržby a protesty poslednich nad­padow wjelkow dla w Konjecach a pola Ralbic do Rěči­čanskeho kontaktneho běrowa dóšli njejsu, rěka wottam na naprašowanje Serbskich Nowin.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND