Noze we fokusu

wutora, 11. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerecy (SN/mwe). Derje wopytane bě wčera nawječor póndźelne čitanje we Wojerowskim Łužiskim jězorinowym klinikumje. Na zarjadowanju, kotrež so w chorowni prawidłownje wotměwa, wěnowaše so wyši lěkar klinikuma Radek Nowakowski k temje „Hdźe tłóči črij?“. Medicinar rozkładowaše přitomnym, kotřiž přijědu rady tež z wokolnych wsow na čitanje, kotre konserwatiwne a chirurgiske metody su móžne, zo bychu so noze škitałoj. Wyši lěkar za ortopediju, nje­zbožowu a ručnu chirurgiju zajimcow nimo toho informowaše, što móže so wšo stać nosyš-li wopačne črije. Nowakowski wujasnjowaše: „W klinikumje móžemy chore palcy a dalše schorjenja nohi z modernymi chirurgiskimi metodami lěkować“. Zo njeby to trěbne było, mějachu tež přitomni wčera rjad prašenjow na fachowca. Fokus ležeše na indiwidualnym žiwjenskim wašnju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND