Dale twarski dwór nimaja

srjeda, 12. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

We Wulkej Dubrawje so serwisowe předewzaće wo zelenišća stara

Wulka Dubrawa (CK/SN). Wo trěbnosći twarskeho dwora so jenož na poslednju minutu diskutuje, Tobias Hilbert (CDU) na zašłym posedźenju Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady kritisce praji. Přičina je wobzamknjenje, hač ma so wobswětowy serwis Veolia dale wo hladanje dróhow a zelenišćow kaž tež wo objektowy management w gmejnje starać. Dalewjedźenje serwisa woznamjenja, zo w přirunanju ze swójskim twarskim dworom 65 000 eurow zalutuja, wjesnjanosta Lutz Mürbe (njestronjan) wujasnjowaše. Hač do kónca septembra dyrbjeli zrěčenje z Veolia wupowědźić. Bjez wotpowědneho wobzamknjenja pak je wone hač do lěta 2022 płaćiwe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND