Kóždy dźeń to samsne: Njebjo je šěre a dešćik so lije, lije a ... poručenje

štwórtk, 13. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND