Angažuja so za hrodowy park

wutora, 18. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo je minjenu sobotu wobydlerjow namołwjało, při rjedźenju hrodoweho parka pomhać.  Foto: Jost Schmidtchen Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo je minjenu sobotu wobydlerjow namołwjało, při rjedźenju hrodoweho parka pomhać. Foto: Jost Schmidtchen

Mjeztym hižo šesty parkowy seminar w Delnim Wujězdźe je minjenu sobotu mnohich dobrowólnych pomocnikow zjednoćił. Zhromadnje su tam tójšto zdokonjeli.

Delni Wujězd (JoS/SN). Hrodowe parki w Hornjej Łužicy trjebaja pomoc. Wuhlady na pjenježnu pomoc pak su zwjetša jara špatne. Tuž so wobydlerjo často sami gratu přimaja, tak kaž hižo něšto lět w Delnim Wujězdźe. Tam přewjedźechu minjenu sobotu mjeztym hižo šesty parkowy­ seminar pod fachowym nawodom Lipšćanskeje krajinoweje architektki ­Kathrin Franz. Z njej zmištrowachu wjacore trěbne hladanske naprawy. K tomu namołwjało bě Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo. Cyły dźeń bě stajnje něhdźe 20 pomocnikow při dźěle, mjez nimi běchu tež młódši ludźo, štož swědči wo jich zwjazanosći z hrodowym parkom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND