Biokarpy so lětsa wosebje derje radźili

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźesać tonow rybow su minjeny kónc tydźenja we wobłuku rybarskeho swjedźenja w Złyčinje z Balakec hata zwućahali. Foto: Jost Schmidtchen Dźesać tonow rybow su minjeny kónc tydźenja we wobłuku rybarskeho swjedźenja w Złyčinje z Balakec hata zwućahali. Foto: Jost Schmidtchen

Złyčin (JoS/SN). Tysacy wopytowarjow je minjeny kónc tydźenja rybarski swjedźeń při Balakec haće w Złyčinje přiwabił. Tam woni sobu dožiwichu, kak rybarjo wjacore razy wulki sak přez wodu ćahachu, zo bychu dohromady něhdźe dźesać tonow karpow, šćukow a dalšich družin rybow zwućahali. Cyłkownje 20 pomocnikow bě cyły dźeń na nohach, woni stejachu hač k brjuchej w zymnej wodźe a za blidami ryby po wulkosći rjadowachu.

Uwe Ringpfeil, senioršef Stróžanskeho hatarstwa, kotryž tohorunja Balakec hat w Złyčinje wobhospodarja, je z ry­bjacym lětom spokojom. „Smy wšak hišće wosrjedź wułójenja hatow. Dotal pak je wuslědk dosć porjadny.“ Po jeho słowach ryby lětsa trochu mjenje waža hač zwučene. To pak zwisuje z wusadźenymi rybičkami, kotrež běchu tak a tak hižo trochu mjeńše, rozłoži Uwe Ringpfeil. Wulke mnóstwo rybow pak snadnišu wahu naruna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND