Wobydlerjo k sobudźěłu namołwjeni

štwórtk, 20. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (MFü/SN). Wuwićowy koncept města Wojerec bě hłowna tema wčerawšeje wobydlerskeje hodźiny frakcije Swobodnych wolerjow měšćanskeho parlamenta. Hłowny nastork bě wažny termin: Přichodny tydźeń chce měšćanska rada wobzamknyć, koncept měšćanskeho wuwića zjawnosći předpołožić. Tak maja wobydlerjo hišće raz składnosć, so intesiwnje z tym zaběrać. Dotal su w měsće wo wjacorych tajkich konceptach debatowali. Mjeztym knježi mjez wobydlerjemi wulka njejasnosć, hladajo na wulki spektrum namjetow.

Runje dwaj wobydlerjej běštaj wčerawše přeprošenje frakcije do jeje Wojerowskeho běrowa sćěhowałoj. Detlef Degner, kiž bě na minjenym forumje wo wuwiću města hižo naležnje sobu diskutował, pokaza wčera hišće raz na to, zo wusměrjeja so dotalne koncepty jenož na powšitkowne negatiwne wuwiće. „Čitam jenož wo dalšim wottorhanju bydlenjow“, wón rjekny. Tamny zajimc, Heinz Schmidt, bě zadźiwany, zo je wobdźělenje wobydlerjow faktisce zakónčene. Wón by sej dalše rozmołwy z ludźimi wo wuwiću města přał. Koncept, kiž nětko předleži, chcył wón „zasadnje wotpokazać“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND